Përparësitë dhe avantazhet e të mësuarit të gjuhëve të huaja në qendrën GOLD:

• Larmi kursesh • Metoda efikase të mësimdhënies • Kurse të përgjithshme dhe të veçanta intensive • Libra dhe manuale bashkëkohore • Nivele kursesh që përputhen me moshën • interesimin dhe profesionin e të interesuarave • Grupe të vogla • Mësimi disa mujor • Stafi i specializuar dhe profesional • Kurse përgatitorë të rregullta dhe intensive

https://www.facebook.com/goldcenter.al/videos/1509897885794502/

We encourage students to learn a lot of vocabulary through various methods.

“GOLD CENTER“ SH.P.K

Rruga. Jakov Mile, Lagja. Apollonia (kryqëzimi , pranë Sigurimeve Shoqërore)

Fier, Albania
  info@goldcenter.al
  http://www.goldcenter.al
   +355 693773555