@ANGLISHT @ITALISHT @GJERMANISHT @FRENGJISHT

Mëso një gjuhë të huaj me GOLD CENTER