EIPASS Pasaporta Evropiane Informatikes

Për Mësuesit 14 Kredite Njihet nga Minstria e Arsimit. Për Mjekët, njihet nga Minstria e Shëndetësisë me 24 kredite. Për studentët që zgjedhin të studiojnë në Itali zëvendëson provimin e Informatikës.

GOLD CENTER në marrëveshje me EIPASS Albania – Pashaporta Evropiane e Informatikës, si qendër e autorizuar për të gjitha certifikimet EIPASS ofron:

Kurse trajnimi për EIPASS 7 Module, EIPASS Junior, EIPASS Basic, EIPASS Shendetësia Dixhitale, EIPASS Teacher, EIPASS Administrata Publike, EIPASS Cad, EIPASS Web, EIPASS Shkolla Dixhitale, EIPASS Mësuesi Dixhital etj
  • EIPASS 7 Module – Njihet nga Ministria Arsimit dhe e Sportit me 14 kreditepër Mësuesit.

Për studentët që zgjedhin të studiojnë në Itali zëvendëson provimin e Informatikës Bazë.

  • EIPASS Shëndetësia Dixhitale – Njihet nga Ministria e Shëndetësisë me 24 kreditepër: 
    Mjekët, infermierët, dentistët, farmacistët,  manaxherët/drejtorët e të gjitha institucioneve spitalore publike dhe private.