Sherbimet qe ofron Gold Center:

  • Kurse te gjuheve te huaja: Anglisht, Italisht, Frengjisht, Gjermanisht per te gjitha nivelet dhe grupmoshat.
  • Përgatitje për mbrojtjen e provimeve nderkombetare IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, CAE, CPE.
  • Kurse kompjuteri ne programet: Paketa Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), AutoCAD 2D & 3D, 3DSMAX, Adobe Photoshop, Illustrator CS6, Financa 5, Alpha Business, GIS Digitized maps.
  • Qendër provimesh e autorizuar për dhënien e Çertifikatave Nderkombetare EIPASS (Pasaporta Evropiane e Informatikës) të njohur në Europe dhe në Botë per kurset e TIK-ut (Për Mësuesit 14 Kredite Njihet nga Minstria e Arsimit. Për Mjekët, infermierët, dentistët njihet nga Minstria e Shëndetësisë me 24 kredite. Për studentët që zgjedhin të studiojnë në Itali zëvendëson provimin e Informatikës Bazë. Për punonjësit e Administratës Publike dhe Private njihet si çertifikata e zotërimit të kompjuterit)
  • Perkthime Anglisht-Shqip, Shqip-Anglisht dhe gjuhe te tjera.
  • Distributor per librat e gjuhes angleze ne arsimin parauniversitar te miratuara nga MASR.
  • Ndertim faqesh Interneti, webhost, domain.
  • Dizajn Grafik, Logo, Broshura, Reklama visual, Amballazhe, Printime.
  • Trajnime ne fushen e Etikes se Komunikimit, ligjit, menaxhimit te burimeve njerezore dhe performances ne administraten publike dhe bizneset private.
  • Trajnime ne fushen e TIK-ut (teknologjise se informacionit dhe komunikimit), ne administraten publike, ne bizneset private, ne OJQ dhe OJF.