KURSE TË GJUHËVE TË HUAJA:

Kurse të përgjithshme për gjuhët e huaja

 • Anglisht
 • Italisht
 • Gjermanisht
 • Frengjisht

GOLD CENTER ne bashkëpunim me Cambridge Esol Examination Ofron:

Përgatitje për provimet:

 • PET, FCE, CAE, YLE, KET, CPE
 • IELTS, TOEFL, TOEIC
 • Kurse individuale dhe grupe te vogla me 3-6 persona.
KURSE KOMPJUTERIT NË PROGRAMET:
 • Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)
 • AutoCAD  2D & 3D
 • Adobe Photoshop & Illutrator
 • Financa 5
 • Alpha Business
 • Programimi nga më bazë C++, JAVA, (databaze) MS SQL Server, ASP.NET
 • Kurse përgatitore për Eksperte Kontabel ose Kontabilist te Miratuar .
 • GOLD CENTER ne marreveshje me IMB – Instituti i Modelimeve në Biznes Ofron:
 • Kurse Trajnimi Ne Fier – Per Alpha Platinium Business
GOLD CENTER ofron trajnim të nivelit të lartë kursantëve të saj, duke ndjekur planin mësimor të miratuar nga IMB-ja dhe procedurat e certifikimit të kursantëve.
GOLD CENTER ne marreveshje me EIPASS Albania – Pashaporta Evropiane e Informatikës eshte qender e autorizuar per te gjitha certifikimet EIPASS – Programi ndërkombëtar i çertifikimit informatik Ofron:

Kurse Trajnimi Ne Fier: Per EIPASS 7 Module, EIPASS Junior, EIPASS Basic, EIPASS Shendetësia Dixhitale, EIPASS Teacher, EIPASS Administrata Publike, EIPASS Cad, EIPASS Web,EIPASS Shkolla Dixhitale, EIPASS Mësuesi Dixhital etj

 • EIPASS Shendetësia Dixhitale – Njihet nga Ministria e Shëndetësisë me 24 kredite për: 
  Mjekët, infermierët, dentistët, farmacistët,  manaxherët/drejtorët e të gjitha institucioneve spitalore (publike dhe private) si dhe e njohura nga MMSR (ish Ministria e punës)
 •  EIPASS 7 Module – Njihet nga Ministria Arsimit dhe e Sportit me 14 kredite për Mësuesit.
 • Për studentët që zgjedhin të studiojnë në Itali zëvendëson provimin e Informatikës Bazë.
KURSE PËR FEMIJET DHE PERGATITJA E DETYRAVE TE SHKOLLES
 • Për të gjithë prindërit që punojnë me orë të zgjatura ne ju ofrojmë ndihmë me mësues te kualifikuar për pergatitjen e detyrave te shkolles dhe asistencë deri ne orarin e përfundimit të punës së prindërve

PER FEMIJET E CIKLIT FILLOR, OFROHET NDIHME PER PERGATITJEN E DETYRAVE DHE STUDIM NE TE GJITHA LENDET MESIMORE. 

Pse GOLD CENTER ?

 • Mësues te kualifikuar dhe me eksperiencë mbi 10 vjecare.
 • Metodat innovative më të mira në treg
 • Certifkata te njohura nga të gjitha universitetet shqiptare dhe ndërkombëtare
 • Ambjente komode dhe të përshtatshmë për mësimdhënie bashkohore
 • Cmime konkuruese në treg

Adresa: